דלג על בר עליון
בר עליון
לעמוד הבית

מי אנחנו

החברה למתנ"סים (מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ) היא חברה ממשלתית בבעלות משרד החינוך והתרבות, שהוקמה בשנת 1969. את דרכה של החברה למתנ"סים מתווה דירקטוריון החברה המורכב מאנשים בעלי שיעור קומה הנבחרים מתוך נבחרת הדירקטורים.
כ-180 מתנ"סים פועלים בכל רחבי הארץ, בערי פיתוח ובשכונות מצוקה, בערים גדולות ואחרות, במועצות מקומיות ואזוריות, במגזר היהודי הלא-יהודי. למרביתם שלוחות הפרוסות בכל רחבי היישוב. עם התרחבותה של רשת המתנ"סים בארץ, חולקה מערכת המתנ"סים למחוזות גיאוגרפיים. על כל מחוז מופקד מנהל מחוז, אשר תפקידו להדריך וללוות את מנהל המתנ"ס, ובאמצעותו את הצוות וההנהלה המקומית, במכלול הנושאים שבהם עוסק המתנ"ס, וכן לעמוד בקשר עם רשויות וארגונים באזור. מנהל המחוז מסתייע במדריכים מקצועיים וביועצים כספיים-כלכליים.

 

.

חזון החברה וייעוד

קצת היסטוריה

מבנה הארגון

חברי דירקטוריון והנהלה

קוד אתי של החברה למתנ"סים

על המרכז הקהילתי

שותפים לדרך

עבור לתוכן העמודהחברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ - חל"צ