בר עליון
בר עליון
للصفحة الرئيسيّة

في قلوبنا

פרק בהקמה.

החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ - חל"צ