התחנכות ולמידה/מהל"ב

במרכזי מהל"ב פועלות תכניות חינוכיות-לימודיות ארציות ומרכזי למידה והעשרה, בשיתוף משרדי ממשלה וארגונים חברתיים: משרד החינוך, המשרד לקליטת עלייה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד ראש הממשלה, משרד התרבות והספורט, המשרד לשוויון חברתי, המל"ג, הפרויקט הלאומי ליהודי אתיופיה ובסיוע קרנות פילנתרופיות. המרכזים פרושים בכל הארץ, כשהתוכניות מיועדות לכל המגזרים, תוך שיתוף פעולה מלא עם מסגרות החינוך הפורמלי.

לקישור לאתר : לחצו כאן