דלג על בר עליון
בר עליון
לעמוד הבית

מידע פנים ארגוני

מתנ"ספון

פתיחת קריאות -תמיכה מחשוב

כיצד פותחים קריאה במוקד תמיכה

כניסה לפורטל office 365

חומרי הדרכה office 365

ת.מ.ר - רכש

מועדון הטבות לעובדים

חוברת חנוכה- מאירים ושרים

מידע לעובדי החברה

"פינת המשפט" למתנ"סים

דיני עבודה

דיני עמותות/חברות

הנחיות בנוגע ללקוחות המתנ"ס

שונות/כללי

הנחיות לתקופת בחירות

אגף מיחשוב- נהלים, מצגות, טפסים וגרסא להורדה

טפסי התחברות לאינטרנט , ענן , טפסי סליקה

פלאקארד- סליקה בתוכנת "דיאלוג"

טפסים להתחברות לאינטרנט, טרמינל חוגים ואתר רישום לחוגים

נהלים והנחיות

מצגות מכנסי מחשוב 2019

משאבי אנוש - מתנ"סים

הערכת עובדים

מעגל חיי עובד בארגון

חוזי עבודה

טפסים

טפסים לתיק האישי

טפסים שימושיים

מדריך לדיני עבודה על פי דיני מדינת ישראל והפסיקה

תאורי תפקידים

הנחיות ונהלים

משאבי אנוש- עובדי החברה למתנ"סים

הערכת ביצועים-מנהלי/ות מרכזים קהילתיים 2018

הערכת ביצועים-מטה 2020

חוברת כניסה לתפקיד ניהול מתנ"ס

חוקת עובדי החברה למתנ"סים

הסברים : מבנה תלוש שכר/מנהל מתנ"ס + הנחיות לקומקס

נוהלים וטפסים- לעובדי החברה בלבד

מידע מיחידות החברה

לשכת מנכ"ל

מכרזים פנימיים לעובדי החברה למתנ"סים

מעגלים- מתווה לעבודת הבקר הכספי

הסכם מסגרת – זרוע ביצוע

איתנות פיננסית

דוברות והסברה

רווחת פרט

הנהלות ציבוריות

ביטוח

הרפרנטית לענייני ביטוח היא עו"ד יהודית קבדה מהלשכה המשפטית bituach@matnasim.org.il טלפון: 050-3636767

טפסי קשרי חוץ

נוהל קבלת תרומות – האגודה לעידוד וקודים מרכזים קהילתיים

וירוס הקורונה - מידע לעובדים

אגף מינהל ביטחון

עדכון הנחיות- "רואים אור בקצה"

ביטחון

בטיחות

חירום

בטיחות בתעבורה

רכש

בינוי/רישוי

4 עונות

חוזר מנכ"ל 2018-2019-2020- 2016-2017

חוזר מנכ"ל חודש ינואר 2020

חוזר מנכ"ל חודש דצמבר 2019

חוזר מנכ"ל חודש נובמבר 2019

חוזר מנכ"ל חודש אוקטובר 2019

חוזר מנכ"ל חודש ספטמבר 2019

חוזר מנכ"ל חודש אוגוסט 2019

חוזר מנכ"ל חודש יולי 2019

חוזר מנכ"ל חודש יוני 2019

חוזר מנכ"ל חודש מאי 2019

חוזר מנכ"ל חודש אפריל 2019

חוזר מנכ"ל חודש מרץ 2019

חוזר מנכ"ל חודש פברואר 2019

חוזר מנכ"ל חודש ינואר 2019

חוזר מנכ"ל חודש דצמבר 2018

חוזר מנכ"ל חודש נובמבר 2018

חוזר מנכ"ל חודש אוקטובר 2018

חוזר מנכ"ל חודש ספטמבר 2018

חוזר מנכ"ל חודש אוגוסט 2018

חוזר מנכ"ל חודש יולי 2018

חוזר מנכ"ל חודש יוני 2018

חוזר מנכ"ל חודש מאי 2018

חוזר מנכ"ל חודש אפריל 2018

חוזר מנכ"ל חודש מרץ 2018

חוזר מנכ"ל חודש פברואר 2018

חוזר מנכ"ל חודש ינואר 2018

חוזר מנכ"ל חודש דצמבר 2017

חוזר מנכ"ל חודש נובמבר2017

חוזר מנכ"ל חודש אוקטובר 2017

חוזר מנכ"ל חודש אוגוסט 2017

חוזר מנכ"ל חודש ספוטמבר 2017

חוזר מנכ"ל חודש יולי 2017

חוזר מנכ"ל חודש יוני 2017

חוזר מנכ"ל חודש מאי 2017

חוזר מנכ"ל חודש אפריל 2017

חוזר מנכ"ל חודש מרץ 2017

חוזר מנכ"ל חודש פברואר 2017

חוזר מנכ"ל חודש ינואר 2017

חוזר מנכ"ל דצמבר 2016

חוזר מנכ"ל נובמבר 2016

חוזר מנכ"ל ספטמבר אוקטובר 2016

חוזר מנכ"ל חודש אוגוסט 2016

חוזר מנכ"ל חודש יולי 2016

חוזר מנכ"ל חודש יוני 2016

נגישות והשתלבות

תכנית נגישות החברה למתנ"סים

תכנית קהילה נגישה

רכש והתקשרויות

שכר במתנ"סים

נהלים

נהלי משאבי אנוש ושכר

נהלי מחשוב

נהלי כספים

נהלי ספקים ומצאי

עמותת ספורט המקבלת שירותים ממרכז קהילתי

תכניות עבודה

תכניות עבודה

תהליכי עבודה

בקרות

מערכת תמ"ר

אסטרטגיה

הערכות בחירום

ביקורת החברה

על אגף הביקורת

שאלון ביקורת שיטתי

בקרה אחר הפקדת כספי הגבייה

הכשרת בטיחות למרכזים הקהילתיים המפעילים בתי מלאכה

כניסה לגלנט

כניסה לדיווח נוכחות

הנחיות לדיווח נוכחות

חוברת מודלים לפעילויות יום האחדות

מחקרים ופרסומים

מתנסים בחירום

לוח החברה

כתב עת "בראי המחקר"

גליון מספר 1 : בני נוער בקהילה

גיליון מספר 2: למידה לאורך החיים וחברה לומדת

גיליון מספר 3: חינוך ולמידה בגיל הרך בקהילה

גיליון מספר 4: אוריינות - הקסם של הטקסט הכתוב

גיליון מספר 5: חשיבה ואוריינות מתמטית: עבר-הווה-עתיד

גיליון מספר 6: אתגרים בפיתוח זהות מקצועית וקריירה

גיליון מספר 7: "האחר הוא אני" – הספקטרום האוטיסטי בראי החברתי

גיליון מספר 8: אוריינות מידע וטכנולוגיה: אתגרי המאה - 21

גיליון מספר 9: מגמות על בחקר המדע – מבט אל החינוך במאה ה-21

גיליון מספר 10: למידה מבוססת פרויקטים - למידה אחרת במאה ה-21

גיליון מספר 11: למידה מבוססת פרויקטים - פרקטיקה פדגוגית

גיליון מספר 12. פדגוגיות חדשניות: עקרונות ושיטות למידה

גיליון מספר 13: פדגוגיה מוטת עתיד

גיליון מספר 14: אתגרי החינוך הבלתי פורמלי

גיליון מספר 15: חינוך בלתי פורמלי ומוביליות חברתית

גיליון מספר 16: זרקור על למידה מרחוק

גיליון מספר 17: פיתוח חוסן בקרב ילדים ובני נוער בעתות משבר

תאונות אישיות/תביעות

דיווח תאונות

חידוש ביטוח מתנדבים 2020

הזירה העסקית שלנו

עבור לתוכן העמודהחברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ - חל"צ