דוח מחקר בנושא 'שיפור קהילתיות בקהילות גוונות

מחלקת הערכה ומחקר שמחה לחלוק  את התוצר הסופי של דו"ח מחקר בנושא 'שיפור קהילתיות בקהילות מגוונות'.

הדו"ח נכתב על בסיס מחקר עומק איכותני שבוצע ב- 19 יישובים ברחבי הארץ בהם קהילות אתניות מגוונות (כשאחת מתוכן בכל מקרה, היא קהילת יוצאי אתיופיה).

בהמשך לדו"ח המצ"ב נכתבות בימים אלו תכניות עבודה ייעודיות כדי להתמודד עם הפערים שהדו"ח מציג ביחס למערכות יחסים בקהילות.

 

נשמח לקיים שיח מעמיק על ממצאי הדו"ח ולהרחיב במסגרות השונות. לשאלות, ניתן לפנות במייל אל דנה זלינגר-אבוטבול   danas@matnasim.org.il