גיליון מספר 17: פיתוח חוסן בקרב ילדים ובני נוער בעתות משבר