טופס דרישה לרכש חדש

יש לבנות כאן טופס כמו בקובץ המצורף :

http://www.matnasim.org.il/?CategoryID=1651&ArticleID=7227