הודעת החברה על התקשרויות עם ספק יחידלא נמצא מידע בנושא.