תמיכה במרכז הקהילתי

תמיכה במרכז הקהילתי - תשתיות ארגוניות וניהוליות: החברה למתנ"סים מספקת למרכזים הקהילתיים תשתית ארגונית וניהולית הכוללת שירותי מחשוב, הדרכות, והכשרות למנהל ולצוות המתנ"ס, רכישות במסגרת יתרון לגודל, בניית תוכניות עבודה ותקציב, דוברות, ביטוח וייעוץ משפטי.