חזון החברה וייעוד

חזון

אדם בונה קהילה בונה חברה בונה אדם

היעוד

"בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית לקידום החוסן החברתי, באמצעות המרכזים הקהילתיים ותוכניות החברה, ולאפשר לכל אדם להרגיש משמעותי ושייך"

למימוש יעודה:

החברה מהווה זרוע ביצוע של משרד החינוך בפרט ומשרדי הממשלה ככלל

  1. החברה מפתחת ומטמיעה תשתיות ארגוניות ניהוליות ותכניות במרכזים הקהילתיים
  2. לחברה שותפות אסטרטגית, רב שנתית ותשתיתית, עם הרשויות המקומיות בפריסה ארצית על פני כלל החברה הישראלית