קרוסלה

מרכזי העשרה לגיל הרך ולמשפחה - אבני היסוד עליהן גדל הילד בשנות חייו הראשונות, משמעותיות וחשובות בפיתוח אדם בוגר אחראי ומשמעותי לחייו ולחיי סובביו, זו סיבה מרכזית לכך שבליבת העשייה של החברה למתנ"סים נמצאים מרכזי ההעשרה לגיל הרך ולמשפחה הפועלים במסגרת המרכזים הקהילתיים בכל רחבי הארץ.

מרכזי ההעשרה לגיל הרך ולמשפחה נותנים מענה למפגש חינוכי בלתי פורמלי בין הורים לילדיהם, ומעודדים מפגשים בין ילדים, בין הורים ביישוב, ובין משפחות. תכניות הגיל הרך, פועלות בסינרגיה עם המרכז הקהילתי, תוך מיפוי צרכי היישוב והתאמת הפעילות באופן ממוקד לקהילה הנמצאת במקום.

המרכזים נותנים לכל ילד מעטפת תומכת, הן ע"י הוריו ומשפחתו והן במסגרות החינוכיות ובמפגשים בלתי פורמליים שהמרכזים מזמנים לו בשעות אחרי הצהריים; כל זאת בתפישה של רצף חינוכי.

נדבכים נוספים של מרכזי ההעשרה לגיל הרך ולמשפחה כוללים את הצהרונים, המהווים המשך ישיר ורציף של יום הלימודים, ומרכזי "בית לגדול טוב" בשיתוף חברת תנובה. כלל התכניות במרכזים אלו שמים את צורכי הילד והתפתחותו  במרכז, באמצעות מגוון של תכנים ופעילויות, תוך יצירת שותפות עם ההורים ועם כלל המעגלים הסובבים אותו בקהילה. כי לכל ילד ולכל משפחה מגיע קהילה תומכת.

קישור לאתר : לחצו כאן.