דלג על בר עליון
בר עליון
לעמוד הבית
דלג על מידע פנים ארגוני
מידע פנים ארגוני

כתב עת "בראי המחקר"

גליון מספר 1 : בני נוער בקהילה

גיליון מספר 2: למידה לאורך החיים וחברה לומדת

גיליון מספר 3: חינוך ולמידה בגיל הרך בקהילה

גיליון מספר 4: אוריינות - הקסם של הטקסט הכתוב

גיליון מספר 5: חשיבה ואוריינות מתמטית: עבר-הווה-עתיד

גיליון מספר 6: אתגרים בפיתוח זהות מקצועית וקריירה

גיליון מספר 7: "האחר הוא אני" – הספקטרום האוטיסטי בראי החברתי

גיליון מספר 8: אוריינות מידע וטכנולוגיה: אתגרי המאה - 21

גיליון מספר 9: מגמות על בחקר המדע – מבט אל החינוך במאה ה-21

גיליון מספר 10: למידה מבוססת פרויקטים - למידה אחרת במאה ה-21

גיליון מספר 11: למידה מבוססת פרויקטים - פרקטיקה פדגוגית

גיליון מספר 12. פדגוגיות חדשניות: עקרונות ושיטות למידה

גיליון מספר 13: פדגוגיה מוטת עתיד

גיליון מספר 14: אתגרי החינוך הבלתי פורמלי

גיליון מספר 15: חינוך בלתי פורמלי ומוביליות חברתית

גיליון מספר 16: זרקור על למידה מרחוק

גיליון מספר 17: פיתוח חוסן בקרב ילדים ובני נוער בעתות משבר

גיליון מס' 18. נוירו-חינוך: הקשר בין הגוף, הנפש והדעת

עבור לתוכן העמודהחברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ - חל"צ