החברה למתנסים
  Search  22/06/2018 4:16:33 AM
  
הנחיות תיאום בטחוני

תיאום בטחוני

 

משרד החינוך קורא לכולנו להמשיך ולקיים את שגרת הטיולים והלמידה מחוץ למסגרות הפורמליות.

עלינו להרבות לטייל ולבקר בכל רחבי הארץ לראות במו-עינינו, לשמוע את הקולות, להריח ולטעום את מעשה ידינו, ובעיקר לגעת בעברנו ובמורשתנו.

 

בקשה לעריכת טיול:

 

מתנ"ס שיש בכוונתו לטייל באזור המחויב בהגשת בקשה לאישור הטיול, יגישו את הבקשה ללשכה לתיאום טיולים, בהתאם ללוח הזמנים המחייב, כ-14 יום לפני מועד הטיול.

הבקשה תמולא ע"י מנהל המתנ"ס או ע"י מי שמונה מטעמו. כל טיול הכולל לינת לילה (בכל אזורי הארץ) מחויב בתיאום.

כדי להגיש בקשה  לאישור טיול יש להוריד את הטופס המצ"ב למלאו ולשלוח ללשכה לתיאום טיולים המאוחדת בירושלים בלבד!

 

טל':                  6223360 – 02

מספרי פקס':     6811966 – 050

                        6811968 – 050

                        6811970 – 050

                        6811969 – 050

 

יש לוודא טלפונית קבלת הפקס' בלשכה לתיאום, כמו כן יש לדאוג לקבל את האישור הביטחוני במועד.                   

 

אפשרות נוספת: להיכנס לאתר של החברה להגנת הטבע – מינהלת הטיולים

Mokedteva.co.il/menu.htw

להקליק על מטיילי מערכת החינוך – טופס בקשה לתיאום טיולים.

למלא באופן ממוחשב ולשלוח באמצעות האינטרנט.

 

 

אישור ביטחוני:

 

בקשה לעריכת טיול המאושרת ע"י לשכת התיאום משמשת עבור הגורם המטייל "רשיון לטיול" ואישור ביטחוני לטיול המתוכנן, אלא אם צוין אחרת על גבי האישור שהתקבל.

 

מודגש כי האישור הביטחוני לטיול אינו אישור בטיחותי לפרקי הטיול השונים ולפעילויות בו.

אחראי הטיול יוודא עמידה בכללי הבטיחות המתפרסמים מעת לעת בחוזרי מנכ"ל לטיולים ובהוראות הבטיחות לפעילות ספורט ונופש ללא קשר לאישור הביטחוני לצורך ביקור באתר.

 

טיול למבוגרים, קשישים, משפחות

טיולי מבוגרים מתייחס לגילאי 18 ומעלה, שאינם במסגרת חינוך חובה.

יש להעביר בקשה לאישור טיול למבוגרים/קשישים/משפחות  למחלקה לביטחון ןבטיחות באמצעות הדוא"ל betihut@matnasim.org.il.

חובה לוודא קבלת אישור לטיול מהמחלקה לביטחון ובטיחות  בחברה לפני ביצוע הטיול.

 

 

  טופס תיאום בטחוני