logo דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר עליון
בר עליון


מידע פנים ארגוני

מתנ"ספון

פתיחת קריאות -תמיכה מחשוב

קומקס- מתנסים בחירום

קומקס- תוכנת רכש

מידע לעובדי החברה

"פינת המשפט" למתנ"סים

דיני עבודה

דיני עמותות/חברות

הנחיות בנוגע ללקוחות המתנ"ס

שונות/כללי

אגף מיחשוב- נהלים, מצגות, טפסים וגרסא להורדה

גרסת חוגים , טפסי התחברות לאינטרנט וטרמינל, טפסי סליקה

פלאקארד- סליקה בתוכנת "דיאלוג"

גרסא עדכנית של תוכנת חוגים

טפסים להתחברות לאינטרנט, טרמינל חוגים ואתר רישום לחוגים

נהלים והנחיות

מצגות מכנס מיחשוב- דצמבר 2014

הורדת תוכנת לוח חכם- חדר הדרכה "ציפורי" במודיעין

קבצי עזר להנהלת חשבונות

הטיפ השבועי

חוזר מנכ"ל

חוזר מנכ"ל מס' 15- ספטמבר 2014

חוזר מנכ"ל מס' 14 - אוגוסט 2014

חוזר מנכ"ל מס' 12- מאי 2014

חוזר מנכ"ל מס' 13- יוני 2014

חוזר מנכ"ל מס' 11- אפריל 2014

חוזר מנכ"ל מס' 10- מארס 2014

חוזר מנכ"ל מס' 9- פברואר 2014

חוזר מנכ"ל מס' 8 - ינואר 2014

חוזר מנכ"ל מס' 7 - דצמבר 2013

חוזר מנכ"ל מס' 6 - נובמבר 2013

חוזר מנכ"ל מס' 5 - אוקטובר 2013

חוזר מנכ"ל מס' 4 - ספטמבר 2013

חוזר מנכ"ל מס' 3 - אוגוסט 2013

חוזר מנכ"ל מס' 2- יולי 2013

חוזר מנכ"ל מס' 1- יוני 2013

משאבי אנוש - מתנ"סים

הערכת עובדים

חוזי עבודה

טפסים

טפסים לתיק האישי

טפסים שימושיים

מדריך לדיני עבודה על פי דיני מדינת ישראל והפסיקה

צו הרחבה- פנסיית חובה

תאורי תפקידים

עדכוני הרגל- מרץ 2010

משאבי אנוש- עובדי החברה למתנ"סים

הערכת עובדים

חוקת העבודה לעובדים בחברה למתנ"סים

חוברת כניסה לתפקיד ניהול מתנ"ס

נוהלים וטפסים- לעובדי החברה בלבד

הסברים : מבנה תלוש שכר/מנהל מתנ"ס + הנחיות לקומקס

מידע מיחידות החברה

ביטחון ובטיחות

היערכות בחירום

טיולים ופעילות חוץ-מוסדית

טכסים אירועים וחגים

ניהול בטיחות

רישוי

מבנים ומתקנים

קומקס דיווח תאונות

היערכות לאירועי קיץ 2014

לשכת מנכ"ל

מכרזים פנימיים לעובדי החברה למתנ"סים

מעגלים- מתווה לעבודת הבקר הכספי

ספורט

אגף לפיתוח משאבים - נהלים לגיוס תרומות

מדריך לחברי הנהלה ציבורית

שיווק ומיתוג

אגף כספים

טפסי קשרי חוץ

תפעול

חוברת הפעלת טלפוניה T328

נוהלי רכב

ציוד מחשוב

יחידת רכש והתקשרויות

נוהל התקשרויות ורכישות

סלולרי - נהלים וטפסים

מכרזי מסגרת

רכב- נהלים וטפסים

התקשרויות מאושרות באמצעות החברה

נוהל תשלום אש"ל בהשתלמויות מטעם החברה למתנ"סים

הערכות בחירום

מחקרים ופרסומים

הצעות ביטוח לעובדי החברה

נא ללחוץ על הכותרת לצפייה בתוצרים.

ביקורת החברה

על אגף הביקורת

שאלון ביקורת שיטתי

בקרה אחר הפקדת כספי הגבייה

קורסים והכשרות 2014-2015

תוכנת תקציבית-נט

כניסה לדואר- Exchange

לוח החברה

דיווח משתתפים תאונות אישיות

דיווח שעות עבודה ואש"ל

דיווח תאונות בקומקס

חידוש ביטוח מתנדבים 2015

חומרי הדרכה וסיוע- EXCHANGE, VDI

הזירה העסקית שלנו

עבור לתוכן העמודהחברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ - חל"צ