logo דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר עליון
בר עליון


מידע פנים ארגוני

מתנ"ספון

פתיחת קריאות -תמיכה מחשוב

קומקס- מתנסים בחירום

מידע לעובדי החברה

"פינת המשפט" למתנ"סים

דיני עבודה

דיני עמותות/חברות

הנחיות בנוגע ללקוחות המתנ"ס

שונות/כללי

אגף מיחשוב- נהלים, מצגות, טפסים וגרסא להורדה

גרסת חוגים וטפסי התחברות לאינטרנט וטרמינל

גרסא עדכנית של תוכנת חוגים

טפסים להתחברות לאינטרנט, טרמינל חוגים ואתר רישום לחוגים

נהלים והנחיות

מצגות מכנס מיחשוב- דצמבר 2013

הורדת תוכנת לוח חכם- חדר הדרכה "ציפורי" במודיעין

קבצי עזר להנהלת חשבונות

הטיפ השבועי

חוזר מנכ"ל

חוזר מנכ"ל מס' 11- אפריל 2014

חוזר מנכ"ל מס' 10- מארס 2014

חוזר מנכ"ל מס' 9- פברואר 2014

חוזר מנכ"ל מס' 8 - ינואר 2014

חוזר מנכ"ל מס' 7 - דצמבר 2013

חוזר מנכ"ל מס' 6 - נובמבר 2013

חוזר מנכ"ל מס' 5 - אוקטובר 2013

חוזר מנכ"ל מס' 4 - ספטמבר 2013

חוזר מנכ"ל מס' 3 - אוגוסט 2013

חוזר מנכ"ל מס' 2- יולי 2013

חוזר מנכ"ל מס' 1- יוני 2013

משאבי אנוש - מתנ"סים

הערכת עובדים

חוזי עבודה

טפסים

טפסים לתיק האישי

טפסים שימושיים

מדריך לדיני עבודה על פי דיני מדינת ישראל והפסיקה

צו הרחבה- פנסיית חובה

תאורי תפקידים

עדכוני הרגל- מרץ 2010

משאבי אנוש- עובדי החברה למתנ"סים

הערכת עובדים

חוקת העבודה לעובדים בחברה למתנ"סים

חוברת כניסה לתפקיד ניהול מתנ"ס

נוהלים וטפסים- לעובדי החברה בלבד

הסברים : מבנה תלוש שכר/מנהל מתנ"ס + הנחיות לקומקס

תוצרי ועדות היישום של האסטרטגיה- טיוטא לדיון

נא ללחוץ על הכותרת לצפייה בתוצרים.

מידע מיחידות החברה

ביטחון ובטיחות

היערכות בחירום

טיולים ופעילות חוץ-מוסדית

טכסים אירועים וחגים

ניהול בטיחות

קייטנות

רישוי

מבנים ומתקנים

קומקס דיווח תאונות

פעילויות קיץ

לשכת מנכ"ל

מכרזים פנימיים לעובדי החברה למתנ"סים

מעגלים- מתווה לעבודת הבקר הכספי

ספורט

גיל רך

מדריך לחברי הנהלה ציבורית

מענה למכרזים

שיווק ומיתוג

אגף כספים

אגף תפעול

חוברת הפעלת טלפוניה T328

סלולרי- נהלים וטפסים

רכב-נהלים וטפסים

תוי שי לחג הפסח תשע"ד

נוהל התקשרויות ורכישות- 2013

ציוד מחשוב

טפסי קשרי חוץ

הנחיות לענין בחירות לרשויות המקומיות

הערכות בחירום

מחקרים ופרסומים

הצעות ביטוח לעובדי החברה

נא ללחוץ על הכותרת לצפייה בתוצרים.

ביקורת החברה

על אגף הביקורת

שאלון ביקורת שיטתי

בקרה אחר הפקדת כספי הגבייה

תוכנת תקציבית-נט

כניסה לדואר- Exchange

לוח החברה

דיווח משתתפים תאונות אישיות

דיווח שעות עבודה ואש"ל

מק"מ : מערכת לקבלת החלטות מנומקות

דיווח תאונות בקומקס

חומרי הדרכה וסיוע- EXCHANGE, VDI

הזירה העסקית שלנו

עבור לתוכן העמודהחברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ - חל"צ