logo דלג על Banners
Banners
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר עליון
בר עליון

בקשה להתקשרות עם חברת כיוונים בעיר באר שבע כספק יחיד

הנדון: בקשה להתקשרות עם חברת כיוונים בעיר באר שבע כספק יחיד

1. מצ"ב הבקשה להכרה בחברת כיוונים כספק יחיד לשם תגבור לימודי לילדי עולים בעיר באר שבע.
2. מצ"ב מכתב ממנהלת תחום חינוך בעיריית באר שבע.
3. ספקים שלדעתם יכולים לעמוד בדרישות המפרט ומעוניינים לבצע את ההתקשרות המוצעת
  מתבקשים לפנות בשאלות הבהרה ו/או לערעור על ההכרה בחברת כיוונים כספק יחיד עד לתאריך 21/11/11, אל שמעון גז מרכז ועדת המכרזים בפקס: 073-2870437


  בברכה,
  שמעון גז
  מרכז ועדת מכרזים

 


שם הפרסום: בקשה להתקשרות עם חברת כיוונים בעיר באר שבע כספק יחיד
מס' הפרסום: 93/2011
תאריך ההודעה: 8.11.11
מסמכי ההודעה: מצ"ב
תאריך הודעות שינוי:
מסמכי הודעת השינוי:
שאלות הבהרה ופניות ניתן לשלוח לפקס מס': 073-2870437 לידי שמעון גז
מועד אחרון להגשת שאלות או השגות: 21.11.11

סטטוס התהליך: סגור

 

 

 

 

  בקשה לפטור
  בקשת מנהלת תחום חינוך בעיריית באר שבע
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמודהחברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ - חל"צ