logo דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר עליון
בר עליון


תעסוקה קהילתית - סולידריות ואחריות

 

 תעסוקה קהילתית - סולידריות ואחריות

 

 

בשותפות עם גופים אחרים ובהם משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, ג'וינט ישראל ומיזם התעסוקה תב"ת, עוסקת החברה למתנ"סים בנושא של תעסוקה קהילתית, שעיקרו  יצירת סולידריות תעסוקתית-קהילתית ואחריות של הקהילה על תעסוקת מובטליה. החדשנות שבתכניות אלה, הפועלות במתנ"סים והמיועדות לכל המגזרים במדינת ישראל, היא בכך, שהמנהיגות המקומית וחברים נוספים בקהילה נרתמים למען פיתוח ההון האנושי ביישוב ולמציאת מקורות תעסוקה.

 

 

 

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמודהחברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ - חל"צ